SCIENTOLOGY TOOLS VOOR HET TE BOVEN KOMEN VAN FINANCIËLE PROBLEMEN

Met Scientology doorbraken die de bewezen formules geven voor het aanpakken van een financiële crisis, hoef je je niet langer zorgen te maken over ‘geld’.

Word je leven beïnvloed door de stress en spanningen van financiële problemen? Als je steeds maar weer met je aandacht op de ‘financiën’ zit in plaats van met volle teugen van het leven te genieten, dan zal deze cursus je de middelen geven die je op de weg van voortbestaan en geluk zullen zetten.

De cursus Scientology Tools voor het te boven komen van Financiële Problemen laat je zien hoe je een financiële crisis onder controle krijgt en effectief kunt aanpakken, of die nu klein of schijnbaar groot is. Het geeft je ook de middelen om zo’n crisis om te beginnen al te voorkomen. Deze grondbeginselen, die opgedaan zijn uit ervaringen met organisaties, bepalen het financiële beheer van elke organisatie van welke grootte dan ook. Ze zijn ook van toepassing op persoonlijk financieel beheer, zodat je je aandacht vrij kunt maken voor de zaken in het leven die het belangrijkste zijn.

Op deze cursus zul je de volgende dingen leren:

  • Hoe je een financiële crisissituatie aanpakt zonder deel van de verwarring te worden.
  • De precieze acties om een financiële puinhoop op te lossen en de exacte procedures om met crediteuren die druk op je uitoefenen om te gaan.
  • De sleutel tot financiële voorspoed voor elke persoon, elk bedrijf, elke organisatie of onderneming – groot of klein.

Wanneer je de fundamenten van financieel beheer kent en begrijpt, kun je controle krijgen over je eigen voorspoed en kun je een stressvrij financieel klimaat scheppen. Je kunt werkelijk succes hebben.

“De eerste stap om iets aan te pakken bestaat uit het verwerven van een vermogen het onder ogen te zien.”

– L. Ron Hubbard

Dit was zo’n geweldige cursus. De teksten sloegen echt de spijker op zijn kop en waren heel nuttig voor de omstandigheden waarin ik me nu bevind. Ik zag het eigenlijk niet meer zitten en door deze cursus ben ik weer bereid en in staat om het aan te pakken.” – S.Z.

Dit zijn echte oplossingen voor de problemen die ik heb. Ik kan het! Ik doe het al! Ik heb zoveel boeken of gedeelten van boeken over financieel beheer gelezen en ik voelde me altijd totaal overweldigd en had geen idee waar ik moest beginnen. Aan het eind van deze cursus voelde ik dat ik alles veel meer onder controle had. De cursus Scientology Tools voor het te boven komen van Financiële Problemen is eenvoudig en bruikbaar. Ik ging meteen aan de slag en ik voel me zoveel beter.” – M.B.

De hulpmiddelen die verstrekt worden, zijn gemakkelijk te begrijpen en ik sta te popelen om ze toe te passen. Ik denk dat bijna iedereen met het probleem van financieel beheer geconfronteerd wordt en deze cursus maakt het beslist gemakkelijker om problemen onder ogen te zien.” – S.M.

Cursussen ter Verbetering van het Leven: samengesteld voor eenvoudig, effectief begrip

Cursussen ter Verbetering van het Leven worden bestudeerd met behulp van iets wat in Scientology is ontwikkeld en dat een ‘aftekenblad’ wordt genoemd. Iedere stap van de cursus wordt in volgorde vermeld en zodra een stap voltooid is, vink je die af. Daardoor kan iedere student op zijn eigen optimale snelheid studeren.

Duur van de cursus is 7 dagen in deeltijd.

Schrijf je in voor de cursus Scientology Tools voor het te boven komen van Financiële Problemen
SCIENTOLOGY CURSUSSEN WORDEN DAGELIJKS AANGEBODEN

Gegeven in het
Church of Scientology Flag Service Organization

De Scientology Cursussen ter Verbetering van het Leven worden geleverd door goed opgeleide specialisten in Scientology organisaties over de hele wereld.

Onze Kerk levert alle Introductiediensten van Dianetics en Scientology. Deze omvatten seminars ’s avonds en in het weekend die een overzicht geven van de grondbeginselen en hoe ze in het leven worden toegepast.

Gerelateerde diensten