ALS CLEARS NIET LANGER HUN REACTIEF VERSTAND HEBBEN, WAAROM HEBBEN ZE DAN NOG STEEDS
AUDITING NODIG?

Er zijn veel meer staten van bewustzijn en bekwaamheid die bereikt kunnen worden boven de staat van Clear, omdat men slechts Clear is met betrekking tot de eerste drijfveer.

Verder dan Clear is een staat van bestaan bekend als Opererende Thetan of OT. Met Opererend wordt bedoeld “in staat om te handelen en dingen aan te pakken” en met Thetan bedoelen we “het spirituele wezen dat de persoon zelf eigenlijk is.” De staat van OT wordt bereikt door het volgen van een reeks van stappen, elk iets meer gevorderd dan de vorige en elk met een eigen verworven vermogen .

Zoals de heer Hubbard schreef: 

Het is voor de Mens moeilijk te bevatten dat deze staten überhaupt bestaan. Er is geen noemenswaardige literatuur over en er is geen woordenschat voor.

“Maar ze bestaan wel.

“Ga ermee aan de slag en je zult er zelf achter komen.

“Zodra je eenmaal op weg bent, voel je geen behoefte meer om te stoppen. De geur van vrijheid en de volledige realiteit ervan is te sterk na al die tijd.”