HOE WERKT DIANETICS?

In Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, schrijft L. Ron Hubbard: "De bron van aberratie blijkt een tot op heden onvermoed subverstand te zijn, dat, compleet met zijn eigen opnamen, onder datgene ligt wat de Mens zijn 'bewuste' verstand noemt. Het concept van het onbewuste verstand is in Dianetics vervangen, naar aanleiding van de ontdekking dat het “onbewuste” verstand het enige verstand is dat altijd bewust is. In Dianetics noemen we dit subverstand het reactieve verstand".

Het reactief verstand legt geen herinneringen vast zoals we deze kennen. Het legt bepaalde typen mentale beeldplaatjes vast, engrammen genaamd. Engrammen zijn een volledige registratie, tot in de kleinste details, van elke perceptie die op een moment van gedeeltelijke of volledige "bewusteloosheid" aanwezig is.

"Bewusteloosheid" kan worden veroorzaakt door de schok van een ongeluk, de narcose bij een operatie, de pijn van een verwonding of de ijltoestand bij ziekte. Tijdens de perioden waarin het analytische verstand geheel of gedeeltelijk is uitgeschakeld, wordt het reactieve verstand geheel of gedeeltelijk ingeschakeld. Een engram bestaat beneden het bewustzijnsniveau en kan worden geactiveerd om de inhoud ervan op te dringen aan de persoon en ondoordachte, ongeëvalueerde onbekende en ongewenste angsten, emoties, pijn en psychosomatische ziekten veroorzaken.

Bij de Dianetics procedure verhaalt iemand een voorval van "bewusteloosheid" van begin tot eind totdat het engram is gereduceerd, wat wil zeggen dat alle lading of pijn uit het voorval verwijderd is, of is uitgewist, wat inhoudt dat het voorval voor altijd is verdwenen. In elk geval wordt de persoon hiermee bevrijd van het effect van het voorval en zal hij enorme opluchting en een stijging van emotionele toon laten zien.

Dat is het wonder van Dianetics.