IS HET ALLEMAAL GEBASEERD OP HET WERK VAN ÉÉN MAN?

Hoewel L. Ron Hubbard de grondlegger van Dianetics en Scientology is en al de geschriften uitsluitend bestaan uit zijn geschreven teksten en opgenomen lezingen, schreef hij niettemin:

“De denkende mensen van de afgelopen vijftigduizend jaar verdienen waardering, want zonder hun speculaties en observaties zou de creatie en ontwikkeling van Dianetics niet mogelijk zijn geweest. In het bijzonder spreek ik mijn waardering uit voor: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Socrates, René Descartes, Plato, James Clerk Maxwell, Euclidius, Charcôt, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, Van Leeuwenhoek, overste Joseph Thompson (Amerikaanse marine), Voltaire, William A. White, Will Durant, graaf Alfred Korzybski en mijn instructeurs in atomaire en moleculaire verschijnselen, wiskunde en de menswetenschappen aan de George Washington Universiteit en Princeton.”