WAT BETEKENT "VERBREKEN VAN CONTACT"?

Een scientoloog kan in zijn geestelijke vooruitgang via auditing of training geremd worden, als hij contact onderhoudt met iemand die suppressief is of vijandig staat tegenover Scientology of haar leerstellingen. Alle spirituele vooruitgang die men opdoet in Scientology zou verloren kunnen gaan, omdat iemand voortdurend wordt gekleineerd door een antagonistische persoon die niets anders wil dan de persoon kwaad doen. Om deze situatie op te lossen, kan iemand proberen de vijandige persoon aan te pakken met de werkelijke feiten over de Kerk of, als alle andere middelen gefaald hebben, "het contact verbreken" en de communicatie met die persoon stopzetten.

Zoals gedefinieerd door L. Ron Hubbard:

"De term aanpakken betekent over het algemeen het oplossen van een situatie met een ander door de technologie van communicatie te gebruiken.

"De termhet contact verbreken wordt gedefinieerd als de zelfgemaakte beslissing om niet meer met iemand in contact te staan. Het is het verbreken van een communicatielijn.

'Het basisprincipe van “aanpakken of het contact verbreken” bestaat in elke groep en de onze vormt daarop geen uitzondering.

"Het lijkt veel op de manier waarop men met een crimineel probeert om te gaan. Als hij de situatie niet zelf aanpakt, neemt de samenleving haar toevlucht tot de enige andere oplossing: ze “verbreekt het contact” tussen de crimineel en de samenleving. Met andere woorden, hij wordt uit de samenleving verwijderd en in een gevangenis opgesloten, omdat hij zijn probleem niet aanpakt of anderszins wil ophouden met het plegen van misdrijven tegen anderen.

Iemand die het contact verbreekt, oefent gewoon zijn recht uit om al dan niet met een bepaalde persoon te communiceren. Dit is een van de meest fundamentele rechten van de mens. Want zoals L. Ron Hubbard heeft opgemerkt:

“Als men het recht heeft om te communiceren, dan moet men ook het recht hebben om van een ander geen communicatie te ontvangen.” Het is deze laatste logische gevolgtrekking van het recht om te communiceren, die ons het recht op privacy geeft.”

Er is geen beleid in Scientology, dat vereist dat leden van de kerk het contact met iemand verbreekt, laat staan familie en vrienden die gewoon andere geloofsovertuigingen hebben. Integendeel, de morele code van Scientology geeft aan dat scientologen respect moeten hebben voor de religieuze overtuigingen van anderen. De Kerk moedigt goede relaties met de familie aan, scientologen of niet en de relaties binnen de familie verbeteren regelmatie met scientology, omdat de scientoloog leert hoe zijn communicatie te verbeteren waardoor hij problemen kan oplossen die voorheen wellicht aanwezig kunnen zijn geweest.